Folkets hus

På Folkets hus anordnar vi de flesta evenemang. Det mest kända och välbesökta är vår revy som vi spelar varje vinter. På sensommaren har vi även surströmmingsmiddag för alla föreningens medlemmar och på senhösten har vi julbasar.

Dela den här sidan