Om vägarna hit

Hitta till oss !

Vi hoppas att så många som möjligt ska besöka oss så här följer några vägbeskrivningar:

Från Bollstabruk: ta av från riksväg 90 i Bollstabruk in på Tunsjövägen:

...till Folkets hus i Västansjö:
Kör c:a 12,5 km tills ni kommer till en trevägskorsning där ni tar vänster mot Östergraninge. Följ nu denna väg c:a 2 km så ser ni Västansjö Folkets hus på vänster sida.


                         eller

...till campingen i Västansjö:

Kör c:a 8,5 km till en trevägskorsning i Forsed. Där tar ni först vänster mot Kramfors, sedan över en bro c:a 100 m, tag därefter höger mot Naturcamping/Västansjö. En mycket vacker vägsträcka intill Valasjön, med gott om mötesplatser. Efter c:a 4 km har ni campingen på högra sidan av vägen och logen på vänstra sidan.


Från Kramfors: kör mot Finnmarken i rondellen vid norra utfarten, efter c:a 7 km ta höger mot Forsed 9:


...till Folkets hus i Västansjö:
Följ därefter vägen c:a 9 km tills ni kommer till Forsed och i andra trevägskorsningen tar ni
vänster mot Sollefteå. Följ vägen c:a 4,5 km tills ni kommer till en trevägskorsning där ni tar vänster mot Östergraninge. Följ nu denna väg c:a 2 km så ser ni Västansjö Folkets hus på vänster sida.


                         eller


...till campingen i Västansjö:
Följ därefter vägen c:a 9 km tills ni kommer till Forsed där ni tar
vänster mot Naturcamping/Västansjö. En mycket vacker vägsträcka intill Valasjön, med gott om mötesplatser.  Efter c:a 4 km har ni campingen på högra sidan av vägen och logen på vänstra sidan.

Dela den här sidan