Hedersstipendie

Ärende och Motivering

Ärende:

Ovanmons samhällsförening har i över 10 års tid satt upp Västansjö Revyn i Västansjö folkets hus. Varje år har de satt upp en ny revy. De har genom ideellt arbete lagt ned många timmar på att skriva texter, göra scenografi, skapa scenkläder, göra musikarrangemang, repetitioner, marknadsföring mm. Hela bygden är engagerad och har gjort att gemensakapen har blivit en viktig del i revyarbetet. De har fått Västansjö folkets hus att fyllas till bredden vid revyföreställningarna.

Motivering:

Västansjö Revyn har med stort intresse och engagemang skapat sina egna revyer i över 10 års tid med ideella krafter och många timmars hårt arbete. De har själva producerat nytt material och format vissa karaktärer som har återkommit i olika revyer och som har blivit mycket uppskattade av publiken. Västansjö Revyn har tillsammans lyckats engagera hela bygden och bidra till Kramfors kommuns rika, intressanta och varierande kulturutbud.

Tjänsteskrivelse daterad 2012-10-10

Dela den här sidan